Croeso i'n gwefannau!

Sut i leihau cost defnydd y peiriant golchi wyau yn effeithiol?

Sut i leihau cost y peiriant golchi wyau yn effeithiol.Mae gan ein peiriant golchi wyau strwythur cadarn, perfformiad sefydlog, dim jamio wyau, dim gollwng wyau, bywyd gwasanaeth hir.Gyda brwsh neilon arbennig, glanhau trawsyrru awtomatig, sy'n cael ei wireddu'n llawn wrth ei gymhwyso mewn llwytho a phacio wyau, ac effeithlonrwydd cynhyrchu uchel.Felly sut allwn ni leihau cost defnyddio peiriant golchi wyau yn effeithiol?
1. Cyn prynu, cynnal arolwg marchnad rhesymol, llunio cynllun caffael, siopa o gwmpas, a dewis cynhyrchion o ansawdd uchel a rhad.Lleihau costau buddsoddi wrth ddewis a phrynu offer.
2. Yn ôl gofynion pŵer offer, cyfredol, ac ati, defnyddir yr un faint o fuddsoddiad, i beidio â gwastraffu ynni diwerth yr offer, ac i arbed gwastraff ynni seilwaith ychwanegol yr offer.
3. Dilynwch y gofynion wrth osod a defnyddio, lleihau achosion o fethiannau wrth osod a defnyddio, sicrhau gweithrediad diogel a arferol y golchwr wyau, lleihau'r tebygolrwydd o gynnal a chadw offer, a lleihau cost defnyddio offer.
4. Cyn defnyddio'r offer, gwiriwch ddiogelwch y cyflenwad pŵer, switshis, ac ati, lleihau achosion o fethiannau diogelwch a ddefnyddir gan yr offer, ymestyn oes gwasanaeth yr offer, a lleihau costau cymhwyso'r offer.
5. Gwiriwch yr offer yn rheolaidd, gwella'r ymwybyddiaeth o atgyweirio a chynnal a chadw, gweithredu cymhwysiad diogelwch yr offer yn unol â gofynion gweithredu'r offer, a lleihau cost ychwanegol atgyweirio a chynnal a chadw offer.
Mae'r peiriant golchi wyau yn bennaf i ddarparu offer glanhau i ffermwyr.Nid oes angen iddo olchi cymaint o wyau ac wyau hwyaid â llaw bob dydd, sy'n gwella effeithlonrwydd gwaith ac yn sicrhau ansawdd y cynnyrch wyau.Gan wybod y dulliau uchod, gallwn arbed mwy o gostau.


Amser postio: Mehefin-30-2020