Croeso i'n gwefannau!

A yw'r peiriant golchi wyau yn dda? Pam defnyddio peiriant golchi wyau?

Mae'r peiriant golchi wyau nid yn unig yn arbed llafur, ond hefyd yn lleihau cyfradd torri'r wyau. Mae'r buddion economaidd yn amlwg. Mae golchi, sychu a chanhwyllau yn gwneud y broses brosesu wyau yn ffarwelio â'r ddelwedd draddodiadol o fudr a blêr, ac mae'r cynhyrchion yn fwy unol â safonau cynhyrchu bwyd modern.
Cynhyrchu cynnyrch uchel, effeithlonrwydd uchel, lleihau costau llafur a lleihau dwyster llafur. Mae'r cyfuniad perffaith o gynhyrchu llinell ymgynnull a rheoli prosesau yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu'r fenter yn fawr, ac yn newid y diwydiant prosesu wyau traddodiadol i un cryfach a mwy. Mae'n ddewis delfrydol ar gyfer amrywiol fentrau prosesu wyau.
Dylai pawb wybod bod llawer o ficro-organebau berfeddol ynghlwm wrth wyneb wyau, ac o dan amgylchiadau arferol, gallant gael eu heintio â nifer fawr o facteria pathogenig. Yn ôl adroddiad yr arolwg, roedd 10% o’r wyau a ddefnyddiwyd yn yr arbrawf yn cario Salmonela ar yr wyneb, tra bod yr E. coli ar wyneb 64% o’r wyau yn uwch na’r safon.
Oherwydd y stomata niferus a ddosberthir ar wyneb yr wy, bydd y micro-organebau a'r bacteria hyn yn mynd i mewn i du mewn yr wy trwy'r stomata ac yn lluosi mewn niferoedd mawr. Mae ansawdd yr wy nid yn unig yn cael ei effeithio'n ddifrifol, ond mae iechyd y bwytawr dan fygythiad hefyd.
Y ffordd i atal wyau rhag cael eu halogi yw glanhau a diheintio'r wyau yn gyflym ar ôl eu dodwy i ladd bacteria niweidiol a chael gwared ar eu llygryddion. Ar yr adeg hon, mae'r cyw iâr glanhau wyau yn chwarae rôl glanhau a diheintio cyflym, sy'n cynnwys glanhau a sychu aer yn bennaf, chwistrellu olew, cadw, codio, sterileiddio uwchfioled, archwilio ysgafn, a graddio electronig. Gall ddileu amrywiaeth o facteria a sylweddau niweidiol sy'n anochel yn y broses gynhyrchu dofednod, a sicrhau diogelwch wyau.
Ar ôl golchi wyau, yna gall gyfarparu'n uniongyrchol â graddiwr wyau, peiriant pacio wyau, peiriant pacio wyau neu beiriant pilio wyau berwedig os ydych chi eisiau.


Amser post: Chwefror-22-2021