Croeso i'n gwefannau!

Beth yw swyddogaethau'r graddiwr wyau?

Mae'r graddiwr wyau yn defnyddio ei rwydwaith diwydiannol ei hun i brosesu signalau i'w reoli. Oherwydd bod rhwydwaith o'r fath yn osgoi defnyddio nifer fawr o geblau ac yn darparu system hunan-wirio a diagnostig integredig, mae'n sicrhau gweithrediad diogel a dibynadwy'r peiriant. Mae'r peiriant graddio wyau yn cynnwys swyddogaethau fel glanhau, sychu, profi a sterileiddio.
1. Glanhau wyau: mae glanhau yn rhan o'r broses prosesu wyau. Bydd y broses lanhau yn cael gwared ar amhureddau ar yr wy.
2. Sychu wyau: Wrth ddarparu system lanhau, mae'r offer hefyd yn darparu proses sychu. Defnyddir system ffroenell unigryw i grafu'r lleithder sy'n weddill o'r gragen wyau, fel bod y lleithder terfynol hefyd yn cael ei anweddu, mae'r wyau'n hollol sych pan fyddant yn mynd i mewn i'r didolwr wyau. Mae'r sychder mor dda fel y gellir ei argraffu yn uniongyrchol.
3. System tynnu llwch a phlu: Daw'r rhan fwyaf o'r llwch yn y gweithdy dewis wyau o'r wyau eu hunain. Gall y system chwythu'r plu a'r llwch sy'n arnofio ar yr wyau a'u tynnu gan system wactod. Gall tynnu llwch nid yn unig gadw'r wyau'n lân, ond hefyd cadw'r offer yn lân.
4. Canhwyllau wyau: Gall y system hon ganfod wyau heb gymhwyso â llaw yn hawdd, ac mae'r offer yn cyfrif ac yn rheoli'n awtomatig.
5. System canfod craciau: Gall y system rheoli sain electromagnetig ganfod craciau tebyg i wallt. Mae'r synhwyrydd crac wedi'i osod uwchben y llif wyau.
6. System ddiheintio UV: Gall pelydrau uwchfioled ladd bacteria yn effeithiol ar wyneb wyau a rholeri. Er na all pelydrau uwchfioled atgyweirio wyau sydd wedi'u difetha, gellir lleihau'r posibilrwydd o groes-heintio yn yr offer.
Mae peiriant graddio wyau yn fath o offer datblygedig. Gall yr offer ddosbarthu'r wyau yn awtomatig i wahanol fasgedi casglu yn ôl pwysau'r wyau. Mae ganddo nodweddion perfformiad dibynadwy, gweithrediad cyfleus, effeithlonrwydd uchel, ac nid yw'n hawdd torri'r wyau yn ystod y broses raddio.


Amser post: Chwefror-22-2021