Croeso i'n gwefannau!

Pam dewis peiriant golchi wyau i lanhau wyau?

Pam dewis awyglanhaupeiriant i lanhau wyau?Beth yw eich barn chi?Gwyddom i gyd mai'r ffordd draddodiadol o olchi wyau yw ein bod yn defnyddio glanhau â llaw, sydd nid yn unig yn cymryd llawer o amser, ond sydd hefyd â chyfradd torri uchel, nid yn unig hynny, fel yr haen o facteria sydd ynghlwm wrth wyneb wyau, na allwn ei lanhau â llaw.

Mae'r peiriant golchi wyau nid yn unig yn arbed llafur, ond hefyd yn lleihau cyfradd torri wyau, ac mae'r buddion economaidd yn amlwg.Trwy lanhau, sychu aer, ac archwilio ysgafn, gall y broses brosesu wyau ffarwelio â delwedd flêr y dulliau traddodiadol, ac mae'r cynhyrchion yn fwy unol â safonau cynhyrchu bwyd modern.

Cynhyrchu cynnyrch uchel, effeithlonrwydd uchel, gan leihau costau llafur a dwyster llafur.Mae'r cyfuniad o gynhyrchu llinell gynulliad a rheoli prosesau wedi gwella effeithlonrwydd cynhyrchu mentrau yn fawr, ac wedi newid y diwydiant prosesu wyau traddodiadol o hyn ymlaen, gan ei gwneud yn gryfach ac yn fwy.Mae'n ddewis delfrydol ar gyfer mentrau prosesu wyau amrywiol.

 

Dylai pawb wybod bod yna lawer o ficro-organebau berfeddol ynghlwm wrth wyneb wyau.O dan amgylchiadau arferol, bydd nifer fawr o facteria pathogenaidd yn cael eu heintio.Yn ôl yr adroddiad, roedd 10% o’r wyau gafodd eu defnyddio yn yr arbrawf yn cario Salmonela ar yr wyneb, tra bod gan 64% o’r wyau E. coli difrifol ynghlwm wrth yr wyneb.

Oherwydd y stomata niferus a ddosberthir ar wyneb yr wy, bydd y micro-organebau a'r germau hyn yn mynd i mewn i'r tu mewn i'r wy trwy'r stomata ac yn lluosi mewn niferoedd mawr, sydd nid yn unig yn effeithio'n ddifrifol ar ansawdd yr wy, ond hefyd yn fygythiad i iechyd y cwsmeriaid.

Y ffordd i atal wyau rhag cael eu halogi yw glanhau a diheintio'r wyau yn gyflym ar ôl iddynt gael eu dodwy i ladd bacteria niweidiol a chael gwared ar eu halogion.Ar hyn, yglanhau wyaupeiriant yn chwarae rôl glanhau a diheintio cyflym, sy'n cynnwys yn bennafglanhau a sychu aer, chwistrellu olew,argraffu, UV sterileiddio,canwyll, ac electronigwygraddio.Gall ddileu amrywiaeth o germau a sylweddau niweidiol na ellir eu hosgoi yn y broses o gynhyrchu dofednod, a sicrhau diogelwch bwytadwy wyau.

Pam dewis peiriant golchi wyau i lanhau wyau

 


Amser post: Medi-07-2022